Aktuálně

Produkty

Ostatní

Erwes ŽST Kamenice

Erwes ŽST Kamenice je připravovaný simulátor stanice Česká Kamenice v jejímž obvodu je i zastávka Horní Kamenice. Simulátor bude simulovat malý provoz v kdysi vytížené přípojné stanici. Dnes je na vedlejší trati muzejní provoz a ve stanici staví většinou jen vlaky osobní dopravy, kterých vč. spěšných vlaků moc není. Simulátor ŽST Kamenice je v současné době ve vývoji.


Obecné | Jedlová | Benešov | Kamenice | Mlýny | Františkov | Chřibská


*Novinky o vývoji simulátoru*

Simulátoru je v současné době již v hratelné fázi.
(23.12.2010) Z důvodu ztráty dat je nutno posunout termín uveřejnění, děkujeme za pochopení.

Ukázka simulátoru

Novinky oproti simulátoru ŽST Jedlová a ŽST Benešov

- telefonování na stavědla
- možnost hlášení předvídaného odjezdu na obsazenou trať
- nové zvuky zabezpečovacího zařízení (páky, kličky, posuvné knoflíky, tlačítka)
- vytvořeny pohyby kotev hradlových závěrů 
- správná funkce hlásky mezi Kamenicí a Benešovem
- správné funkce reléových vybavovačů
- možnost zavedení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty
- používání upamatovávacích pomůcek při obsazení koleje či PMD


Přednosti a zvláštnosti této stanice v Edici 081

- stanice, v jejímž obvodu leží zastávka Horní Kamenice (u St.3)
- společná hradlová zarážka pro návěstní hradlo na St. 3
- třetí stavědlo, které slouží jako odbočka na vlečku
- mechanické skupinové odjezdové návěstidlo (směr Benešov n. Pl.)
- pákové zámky na výměnových stavěcích pákách (klíče od výkolejek)
- na St. 1 není nainstalována hradlová zarážka do odjezd do Benešova


Železniční stanice Česká Kamenice

Stanice leží na okraji obce Česká Kamenice. Je stanicí přípojnou, kde se na trať 081 Děčín - Rumburk napojuje muzejní trať do Kamenického Šenova, kam díky vytrhané 2. koleji nelze křižovat. V obvodu stanice leží i zastávka Horní Kamenice na druhém konci obce. V kdysi vytížené stanici je dnes mnohem menší provoz než dříve, ale přesto význam stanice pro obec nezanikl a staví tu všechny vlaky osobní přepravy.


Změny

- zrušena mechanická návěstidla
- zrušena předvěst vjezdového návěstidla do Horní Kamenice, světelná cestová
- návěstidla v České Kamenici plní funkci předvěsti
- zrušeno stavědlo 3, přejezdy jsou kryty přejezdníky