Aktuálně

Produkty

Ostatní

RWS Jedlová 1

RWS Jedlová 1 vyšla v červnenci 2002 jako simulátor elektromechanického zabezpečovacího zařízení a práce výpravčího v Jedlové. Neumožňoval sice mnoho možností obsluhy a řízení dopravy, ale své příznivce si získal. Jeho předností byl hlavně náhled na peron a pohybující se vlaky. Dnes je vývoj ukončen a nahrazen RWS Jedlovou 2, která nabízí mnohem více možností i lepší grafiku.

Download - rwsjedlova.rar (11,0 MB)


Co nabízí verze 1.1

- základní obsluhu elektromechanického zabezpečovacího zařízení
- náhled na peron a pohybující se vlaky a výprava vlaků výpravkou
- možnost použití vlastních obrázků vozidel


Další verze 1.2

Vývoj simulátoru byl ukončen v době, kdy byl simulátor ještě poruchový. Byl sice nahrazený RWS Jedlovou 2, ale autor přesto uvažoval o dodatečné verzi 1.2, kde by chyby a některé nedostatky byly odstraněné. A protože se RWS Jedlová 1 hraje ještě dnes, není vyloučené, že když autor najde čas, tak se verze 1.2 ještě objeví. V červnu 2007 oslavila RWS Jedlová 1 výročí 5 let od svého uveřejnění a k tomuto výročí se autor o novou verzi pokusil. Měla nést označení 1.5 "Kvinta". Boužel z časových důvodů plán nevyšel, přestože moc nechybělo. Přesto je stále možné, že nová verze vyjde. Už teď je ale jasné, že půjde jen o vzpomínkovou retroverzi a autor ji bude tvořit ve svém volném čase, čili jeho čas věnovaný projektům Erwes nebude novou verzí RWS Jedlové 1 nijak narušený. Z tohoto důvodu je také možné, že RWS Jedlová 1.5 nebude zveřejněná pod týmem Erwes ale pod Dosmihou, pod kterou bude autor vydávat věci, na jejichž tvorbě se podílí pouze on sám.