Aktuálně

Produkty

Ostatní

RWS Děčín východ (beta)

RWS Děčín východ je simulátor ovládacího pultu železniční stanice Děčín východ - nákladní (dolní) nádraží, které obsluhuje tzv. černý výpravčí. Simulátor byl tvořen už v roce 2002, ale jeho vývoj byl ukončený kvůli tvorbě simulátoru RWS Jedlová 1. Betaverze RWS Děčína východu byla nakonec uveřejněná až v roce 2005 v podobě, v jaké byl simulátor před zastavením vývoje.

Download beta - rwsdecin.rar (106 kB)

Co nabízí betaverze 1.00

- stavění vlakových cest (kromě levé traťové koleje u dvojkolejky)
- jízdy vlaků pouze na postavení návěstidla (bez JŘ)


Co je nedokončené

- telefon
- jízdní řád
- traťové souhlasy
- rušení vlakových cest
- cestové návěstidlo (na panelu vlevo)
- chybí část textury (vlevo dole)


Vývoj simulátoru

Simulátor byl tvořený v roce 2002 po neúspěšném pokusu vytvoření simulátoru Průvodčí. Záměrem nebylo vytvořit celou stanici, ale pouze základní obsluhu zařízení výpravčího. Během tvorby simulátoru se ale naskytla příležitost vytvořit jinou stanici, menší, ale zato celou - železniční stanici Jedlová. Po zvážení, zda tvořit část velké stanice nebo menší stanici celou, se autor rozhodl práce na Děčíně východu ukončit a začít tvořit RWS Jedlovou 1, ikdyž celou stanici vč. stavědel simulovala až RWS Jedlová 2. Simulátor RWS Děčín byl zkompilován a uveřejněn až v roce 2005. Z časových důvodů ale není možné se dalšímu vývoji věnovat.


ŽST Děčín - východní nádraží

Výpravčí má k dispozici zabezpečovací zařízení typu TEST se závislými výbybkářskými stanovištěmi - přestože v jeho obvodu neleží výhybkářské stanoviště ani jedno. Stavědlo 1 je elektromechanické částečně na páky a částečně na elektromotorické přestavníky. Stavědlo 3 je reléové s individuální obsluhou výhybek. Osobní nádraží řídí červený výpravčí, který má elektromechaniku. Vzhledem k společným odjezdovým návěstidlům chybí na řídícím přístroji posuvné knoflíky. Na obou koncích osobního nádraží jsou výhybkářská stanoviště s kombinací mechaniky a elektromechaniky. Odvládací pult výpravčího na nákladním nádraží (který je v simulátoru) má dvě nepřehlédnutelné zvláštnosti. Jednak chybí kontrola obsazenosti kolejí, která byla v simulátoru doplněna jako průsvitky, a jednak má indikaci odjezdových návěstidel u každé koleje, přestože odjezdová návěstidla má jen pět kolejí a ostatní koleje mají jedním směrem návěstidla skupinová. Ale to bychom nebyly v Česku, kdyby se v každé stanici něco nenašlo.